Mikäli sinulla on jotain lisäyksiä, parannuksia tai korjauksia toivon että lähetät viestin meille mikael.aminoff(at)pp1.inet.fi

Finnish

Swedish

English

German

aallonharja

vågtopp

crest of a wave

Wellenkam

aallonmurtaja

vågbrytare

breakwater

Wellenbrecher, Mole

aalonpohja

vågdal

trough of wave

Wellental

ahvenselkä, isopurjeen kaareva yläliikki

”gåsrygg”?

goosewinged sail, goosewing

Schmetterling

airon varsi

årskaft

loom

Ruderschaft?

ajaa karille

grundstöta

run aground

auf Grund laufen

ajoankkuri

drivankare

sea anchor, drift anchor

Schirmanker, Ankerdragge

ajolanka, virtauslanka; purjeen säätöä helpottavat langat purjeessa

trimtråd, telltale

telltales

Windfähnchen (fäden) am Segel

ajopurje

jagare; det yttersta förliga stagseglet

flying jib

Vorsegel, jib

akseli

axel

shaft

Achse, Radachse

akselin laakeri

axellager

shaft bearing

Achslager

alaliesma

underlik

foot of the sail

Unterliek

alavantti; saalingin alapuolelta lähtevä vantti

lägre vanterna

lower shrouds

Unterwanten

alaveden korkeus

lågvattenstånd

low water height LWh

Ebbenhöhe

alempi takavantti

akter undervant

aft lower shroud

Takelage für Unterwanten (Splinte, Muttern, Wantenspanner)

aluksen kulut

båtens utgifter

ship’s disbursement

Bootskosten

aluslevy

bricka

washer

Grundplatte

ankkuri laahaa

ankaret draggar, släpper

anchor is dragging

Schleppanker (auch Warp- oder Wurfanker genannt)

ankkuriboksi

ankarbox

anchor well

Ankerschacht

ankkurivalo; ympäri näköpiirin valkoista valoa näyttävä valaisin

ankarljus

anchor light

Leichtanker

ankkurivintturi, vinssi

ankarspel

anchor windlass

Ankerwinde

ankkuroida

kasta ankar

anchor (to drop the)

Anker werfen

anodi (pos. elektrodi)

anod

anode

Anode

auringonlasku

solnedgång

setting of sun, sunset

Sonnenuntergang

auringonnousu

soluppgång

sunrise

Sonnenaufgang

avoin tuuli, vapaa tuuli; sivu tai myötätuuli

öppen vind

free wind, alee

leewärts

avotila; istuinkaukalo, istuinlaatikko, istuma-aukko, istumalaatikko, sitlooda

sittlåda, sittbrunn

cockpit

Cockpit

babystaagi, välikeulaharus

babystag

babystay

Babystag

barber-hauler; keulapurjeen tai spinaakkerin jalukseen kiinnitettävä apupylpyrä köysineen

barber-hauler

barber-hauler

Barber-hauler

barduunat, partuunat

bardun

backstay

Achterstag

bermudatakila; kolmikulmaisella isopurjeella varustettu takila

bermudarigg

bermuda rig

bogspröötti

bogspröt

bowsprit

Bugspriet

broachata; nousta spinaakkerilla purjehdittaessa tuuleen niin, että vene kaatuu kyljelleen ja menettää ohjailukykynsä, koska peräsin sakkaa

broaching

broaching

Sonnenschuß

cunningham talja, isopurjeen etuliikin kirsitin, ”latistusreivi”

cunningham talja

cunningham tackle

Vorliekstrecker

dirkki, huippuköysi, puomin nostoköysi

bomdirk, topprep

toppig lift

Dirk

dorade, ilmanvaihtoventtiili

dorade ventilationsventil

dorade ventilation valve

Dorade Ventil

DSC (Diqital Selective Call); VHF-, HF-, MF-radiolaitteeseen liitettävä lisälaite, jolla vasta-aseman kutsu lähetetään näppäimistöllä datapurskeena

DSC (Diqital Selective Call)

DSC (Diqital Selective Call)

DSC (Diqital Selective Call)

eksymä, deviaatio, kulmaa magneettisen pohjoissuunnan ja magneettikompassin osoittaman pohjoissuunnan välillä, eksymän aiheuttaa kompassin läheisyydessä pysyvästi olevat magneettiset massat

kompassens avvikelse, deviation

deviation

Deviation, Ablenkung

elämänlanka

life-line

life-line

Rettungsleine

elättäminen; spinaakkerin jatkuva säätö

elää; purjeen etuliesma pakkaa

lever

live (sail)?

Lever sail?

EPIRB; laiva- ja venekäyttöön tarkoitettu hätälähetinpoiju

EPIRB

EPIRB

EPIRB

eranto, maantieteellisen pohjoissuunnan ja magneettisen pohjoissuunnan ero, todellisen magneettisen pohjoisnavan mukaan

missvisning

variation, declination (-magnetic)

Ablenkung, Abweichung

eteenpäin

framåt

ahead

voraus

eteläreimari

sydremmare, prick

south beacon

Süd Spiere, Stange

etupiikkiluukku

förpikslucka

forward hatch

Klappe, Lücke

etuspringi

förspring

forward quarter spring

Vorspring

etustaagi, etuharus, fokstaagi, keulaharus

förstag

forestay, headstay

Vorstag

fallata; laskea tuulesta, kääntää venettä tuulesta poispäin, laskea, liikkeessä olevan aluksen suunnan muuttaminen myötäisempään suuntaan, päinvastainen nostaa

falla, styra en segelbåt längre från [lägre ned] vinden, motsatsen till lova.

bear away

abfallen

falli; purjeen nostin, nostin köysi, -vaijeri

fall, tåg med vilket segel och rundhult hissas

halyard, halliard

Fall

fallikulma, nostinkulma; purjeen kulma, johon nostin kiinnitetään

fallhorn

head (sail)

Segelkopf

falliploki; nostinpylpyrä, maston huipussa tai tyvessä oleva pylpyrä, jonka kautta nostin kulkee

fallblock

halyard block

Fallblock

fenderi, leputtaja

fender, frihult

fender, skid

Fender

foili, harusprofiili; keulaharukseen kiinnitetty profiilitanko

stagprofil

foil

Foile

fokka; keulapurje, jonka takaliikki ei ulotu maston perä puolelle

fock

forsail

Vorsegel

fokkapurje

försegel, focksegel

foresail, jib

Fock, Vorsegel

genaakkeri; myötä- ja sivutuulessa käytettävä epäsymmetrinen (asymmetrinen), ilman puomia jalustettava pallopurje; halssikulma voi olla kiinnitetty myös keulapuomiin tai kokkapuuhun (puksprööti, bogspröt)

genaker

genaker

Genaker

genua, jenni

genua

genoa

Genua

genua, jenni; keulapurje, jonka takaliikki ulottuu maston perä puolelle

genua

genoa

Genua

GPS (Global Positioning System); satelliitteihin perustuva paikanmäärityslaite; ks. myös DGPS

GPS

GPS

GPS

haapa

asp

aspen

Espe

halkaisija (purje)

klyvare, försegel; förligt stagsegel, för om fock och akter om jagare. klyvarbom: från bogsprötet utskjutande bom, vilken tjänar som fäste för stag

jib

Vorsegel

halkaisijapurje, klyyvari

klyvare

jib

Vorsegel

halkeama

spricka

rift

Riss

halssi

hals

tack

Hals, uns bekannt als Wende oder Halse

halssi/jalus löysällä

lös hals/löst skot

lazy tack/sheet

Lose halsen - wenden

halssi; puoli, josta tuuli tuulee purjeeseen (oikea, vasen; styyrpuuri, paapuuri) halssikulma; purjeen

keulanpuoleinen alakulma

styrbords eller babords halsar

starboard or port tack

Staboard – Steuerbord

Port tack - Amwind

halssi; puoli, josta tuuli tuulee purjeeseen (oikea, vasen; styyrpuuri, paapuuri) halssikulma; purjeen

keulanpuoleinen alakulma

hals; den sida därifrån vinden blåser

tack; the side from where the wind blows

Tack=Halse oder Wende

Luv

halssibloki

halsblock

tack block

Halsblock

halssikulma

halshorn

tack

Halswinkel?

halssit oik/vas

halsar styrbord/babord

tack starboard/port

Halsen (Steuerbord/

Backbord)

hankavastaisessa, paapurin halssi

bidevind, läge vid segling med vinden intvärs eller för om tvärs; för babords halsar

close reach, on the port tack

am Wind, Am-Wind-Kurs, Backbordbug

hankavastaisessa, styyrpoorin halssi

bidevind, för styrbords halsar

close reach, on the starboard tack

am Wind, Am-Wind-Kurs, Steuerbordbug

harppi

passare

dividers

Zirkel

harus, staagi; mastoa veneen pituussuunnassa tukeva vaijeri

stag

stay

Stag

harusliesma (etu)

staglik, förlik

luff

Vorliek

haruspurjeen keulanpuoleinen liesma

litslik

luff

Vorliek

heittelevä tuuli

kastvind

baffling wind

Umlaufender Wind

heittobloki, taittobloki; pylpyrä, jossa on avattava mekanismi sekä köyden kiinnittämistä että pylpyrän kiinnittämistä varten

kastblock

snatchblock

Block?

heittoliina

kastlina

heaving line

Rettungs- Wurfleine

heittoploki

kastblock

snatch block

Snatchblock

heitä irti!

kasta loss!

cast off!

Leinen los!

hekki, hegi, takaharuksen kiristystalja

häck

back stay

Backstag

hellätä, slakata

slacka, släcka

slacken

Fieren (öffnen der Segel)

hiekka

grus

gravel

Sand

hinaus

bogsering

towing

abschleppen

hinausköysi

bogserlina

guest-rope

Bugsiertau, Schlepptau

hometäplät

mögelfläckar

mildew spots

Stockfleck

huippuhela; maston hela, johon etustaagi (keulaharus) ja takastaagi (peräharus) sekä nostinten pylpyrät on kiinnitetty

mastbeslag

mast headboard

Mastbeschlag

huono näkyvyys

dålig sikt

poor sight

schlechte Sicht

huono sää

dåligt väder

bad weather

schlechtwetter

huuhdella

skölja av

rinse off

auswaschen, ausspülen

huurre

rimfrost

rime

Reif

huurteinen

beklädd med rimfrost

rimy, rimed

frostig, bereift

hytti, kajuutta

hytt, kajuta

cabin

Kajute, Kabine

hyökyaalto

störtsjö

surge

Schlagwelle

hätäraketti

nödraket

distress rocket

Rettungsrakete

hätäruori

nödroder

jury rudder

Rettungsruder

höylätä

hyvla

plane

abhobeln

inkkarit; isopurjeen takaliikissä olevat virtauslangat

trimtråd, telltale

telltale

Windfähnchen (fäden) am Segel

irroitta sakkeli

shackla loss

unshackle

Schäkel losmachen (lösen)

irroittaa koukku

hugga ur kroken

unhook

Haken losmachen (lösen)

irroittaa köysi pollarista

kasta loss trossen

unbitt the rope

Trosse lösen

ison falli

storas fall, tåg med vilket segel hissas

main halyard

Großfall

isopurje

storsegel

mainsail

Großsegel

isopurjeen skuutti

storskotet

main sail sheet

Großschot

isoympyrä

storcirkel

great circle

Großkreis

itseskuuttaava fokka; fokka, joka kiskojärjestelmän ansiosta vaihtaa puolta itsestään eikä skuutteja tarvitse säätää käännöksissä

självskotande fock

self-sheeting forasail

Roll Vorsegel oder Rollfock

itäreimari

ostremmare, prick

east beacon

Ost Spiere, Stange

jakoavain

skiftnyckel

monkey wrench, spanner

Rollgabelschlüssel, Stellschlüssel

jalava

alm

elm

Ulme

jalusbloki, -pylpyrä

skotblock

sheet block

Schotblock

jaluskisko, skuuttikisko; purjeveneen kanteen kiinnitetty metallikisko, jonka juoksijan välityksellä etupurjeen skuuttipistettä säädetään

skotskena

sheet rail

Schotschiene

jaluskulma, skuuttikulma; purjeen peränpuoleinen kulma

skothorn

clew

Schothorn

jalusköysi, skuutti

skot

sheet

Schot

jaluslukko, skuuttilukko; hela johon skuutti lukitaan

skotlås

sheet lock

Schotklemme

jalustaa purje, kiristää, skuutata

skota hem segel, skota dikt an

flatten the sail, sheet home, to sheet in, to haul

dichtholen

jib; ulompi keulapurje

jib

jib

Vorsegel

jiipata (kts. venda), myötäkäännös

gippa; när man vid undanvindsegling byter sida för ett segel

gybe, jibe

halsen

jiippi; myötä käännös

gip; när man vid undanvindsegling byter sida för ett segel

gybe, jibe

halsen

jockey/spiira puomi, lyhyt spinaakkeripuomi; 1½x veneen leveys, spinaakkerin skuuttia tukeva puomi

jockey bom

jockey boom

jockey Baum

jolla

jolle

dinghy, dingey

Jolle

jollan taavetti

dävert för jollen

davit for dinghy

Davit ((Kran für Dinghy)

joutua tuuliajolle

råka på drift

to break adrift

Mannövrierfähigkeit wieder herstellen

juhlaliputus

flaggskrud

dressing ship

Festliche Beflaggung

juoksupyörä

taljelöpare

runner

Talje (Flaschenzug)

jyrkkä aalto

brant sjö

steep sea

Schwere See

jänneväli

spännvidd, spann

span

Spannweite

kaapelinmitta; meripeninkulman kymmenesosa (185,2 m)

kabelmått

cabel

Kabel Maß, Messung

kaapelisolmu

kabelstek

hawser bend

Gekrümmte Küse

kaari

spant

frame

Rahmen, Wöllbung

kahdeksikko

överhandsknop i åtta

figure of eight knot

Achterknoten

kaikki oikealle

dikt styrbord

hard a-starbord

hart Steuerbord

kaikki vasemmalle

dikt babord

hard a-port

hart Backbord

kaikuluotain; veden syvyyttä mittaava sähköinen laite

ekolod

sounding machine

Echolot

kajuutan portaat

kajuttrappa

companion way

Niedergang

kajuutta, hytti

kajuta, hytt

cabin

Kajute, Kabine

kaksinkertainen paalusolmu

dubbel pålstek

bowline in the bight

Doppelter Palstek

kaksinkertainen, kolmikiekkoinen talja

treskuren dubbeltalja, dubbel treskuren talja

luff tackle

Mehrfachblock

kaksisäikeinen köysi

tvåslaget tåg, faxis

foxes

kalastusvälineet

fiskedon

fishing equipment

Angel Equipment

kaljaasi

galeas

ketch

Ketsch (Segelboot mit 2 Masten)

kallio, kari

klippa, skär

rock

Klippe

kallistua

kränga, luta

heel

krängen

kallistusmittari; veneen kallistumaa osoittava mittari

lutningsmätare

declivity marker

kangastus

hägring

mirage

Gaukelei, Vorstellung

kansimies

bowman, foredeckhand

Vorschoter

kansirakenne

däckshus

deckhouse

Deckkabine

kantavuus

dräktighet

tonnage

Tragfähigkeit

kapyysi, keittiö

kabyss, båtkök, byssa

galley, caboose

Bordküche

karaistu teräs

härdat stål

tempered steel

Gehärterter Stahl

karilla

på grund

aground

auf Grund gelaufen

kartio; merkkikuvio, jota käytetään mm. purjealuksen kulkiessa koneella purjeet nostettuna

kon

cone

Kegel, Konus

katamaran, katamaraani, katti; kaksirunkovene

katamaran

catamaran

Katamaran

katsastus

besiktning

survey

Besichtigung

katsastusmies

besiktningsman

surveyor

Inspektor, Prüfer

keskilaipio

centerskott

centre bulkhead

Mittelschott

keskivesi

medelvattenstånd

mean level

Hauptniveau

Medelvattenstand = Mittelwasserstand

keula. kokka

bog; övergången mellan förstäven och sidan på en båt

bow

Bug

keula-ankkuri

bogankare

bower

Buganker

keulaharus

förstag

forestay

Vorstag

keulakansi

fördäck

foredeck

Vordeck

keulaköysi

förtöjning i fören

fore rope

Vorderleine

keulamärssy

förmärs

foretop

Vortopp

keulapiikki

förpik

fore peak

Spitze

keulapotkuri

bogpropeller

bowpropeller

Bugpropeller

keulapuolella

föröver

ahead

geradeaus

keulapurje

försegel

foresail

Vorsegel

keulaspringi

förspring

fore spring

Vorspring

keulassa

förut

afore

davor (z.B. vor dem Mast)

keulavahvisteet

stävbeslag

bow fitting

Bugbelag

kevyt tuuli

lätt bris

light breeze

Leichte Brise

kierre

gänga

thread

Gewinde

kiikkerä

rank

crank, tender

wackelig

kiinni!

sätt fast!

make fast!

festmachten!

kiinnittyä

förtöja

berth, moor

anlegen, festmachen

kiinnittää vene

förtöja båten

moor, mooring

anlegen

kiinnityskorvake

ögla

lug

schleppen

kiinnitysköydet

förtöjningsrep,fånglina

mooring ropes, boat ropes

Leinen zum Festmachen

kiinnityspoiju

förtöjningsboj

mooring buoy

Boje zum Festmachen

kiinteä bloki

göling

whip

kiinteä silmukka

fast öga

standing eye

Stehendes Auge

kiinteä takila, riki

stående rigg

standing rigg

Stehendes Gut

kiivetä mastoon

äntra upp i masten

aloft (to go) mast

kikki, puomin alasvedin, puomitalja, kick-talja, kikkatalja; puomin alasvetäjä

kick

easy kick, kicking strap

Baumniederholer, kick

kipparitutkinto

skepparexamen

yachtmaster qualifications

Schifferexamen, Schifferschein, Hochseeschein

kireä, ”taitti”

stram, spänd, tajt

taut

stramm

kirjainlippu

bokstavsflagg

letter flag

Buchstabenflagge

klamppi, huippulevy, purjeen yläkulmassa oleva nostinvahvike

skedda

headboard

Kopfbrett

klyysi

ögla, halklys

eyebit

klyyssi, varvaslistassa oleva reikä köydelle

klys

hawse pipe, hole

Klüse

knaapi

krysshult

kevel, belaying cleat

Belegklemme

knaappi, vekara

knap, krysshult; T-formad beläggnings-anordning för smäckrare tåg

cleat

Klampe, Klemme

koiravahti (00-04)

hundvakt

middle watch

Vermutlich ”Nachtwache”

koivu

björk

birch

Birke

kokkapuu

bogspröt; rundhult, vilket skjuter ut från förstäven som fäste för stag

bowspril

Bugsteven

koko miehistö

alle man

all hands

Alle Mann

kolmikiekkoinen pylpyrä

treskivigt block

triple block

Dreierblock

kolpakko

sejdel

tankard

Humpen, Seidel

kompassisuunta = suunta jota veneen kompassi näyttää

kompassriktning

compass bearing

Kompassrichtung

korkea vesi, nousuvesi

högvatten, flod

high water, flood

Flut

korkeapaine

högtryck

high pressure

Hochdruck

korkeus

höjd

altitude

Höhenmeter

korvausviirit

likhetsstandarter

substitutes

Ersatz (Ersatzteile)

koukkusolmu

bonde

cat’s paw

Handlanger /Helfer

koussi, köyteen spleissattu hela joka estää köysilenkin kulumista

kaus?

timble

Thimble = Kausch

kova aallokko

hård sjö

heavy sea

Schwerer Seegang

kova tuuli

hard bris

strong breeze

Starker Wind

kulkusunnan muutos

kursändring

altering of the course

Kursänderung

kulkuvalot

gångljus, navigerings-

navigation lights

Navigations Lichter

kulkuväylä

farled

fairway

Fahrwasser

kurssi

kurs

course

Kurs

kuulalaaakeri

kullager

ball bearing

Kugellager

kuusi

gran

spruce

Fichte, Tanne

kynnys

tröskel, syll

sill

Schwelle

käsiluoti

handlod

hand lead

Handlot

käännellä ankkurin varassa

svänga på ankaret, ligga på svaj

swing at anchor

Vor Anker schwingen (pendeln)

kääntyä myötäiseksi

blir medvind, rymmer

draw aft

achteraus

kääntää kurssi

gå över stag, vända

tack

Schlag, Wenden

kääntää vastaisen kautta

gå över stag

to go about

wenden

köli

köl

keel

Kiel

köyden säie

kardel i ett tåg, rep

strand

köydenlävistin

pryl, märlprin

fid

köysi, nuora, liina

tross, rep, lina

rope

Trosse, Strick, Leine

köysikerä

kveil, coil

coil

Winde

köyttää merikelpoiseksi

sjösurra, göra sjöklart

lashing, make seafast

Tauwerk, Seefest machten

laakeri

lager

bearing

Lager

laipio keulassa

förskeppsskott

forebody bulkhead

Bugschott

laipio, seinä veneessä

skott, vägg ombord

bulkhead

Bugschott

laippa

fläns

flange

flanschen

laituri

kaj

quay

Brücke, Kai

laituripaikka

förtöjningsplats

berth

Anlegestelle, Brücke, Kai

laivassa

ombord

aboard

An Bord

lankakerä

nystan

ball

lankonki

landgång

gangway

lanne, loorinki 135°/225°

låring, kvarter; övergångenmellan aktern och sidan på båten. låringsvind: vind snett bakifrån 135°/225°

quarter of the ship 135°/225°

laskea

falla (styra båten från vinden)

drop?

abfallen

laskea lippu

stryka flagg

to strike the flag

Die Flagge einholen

laskea purjeet

hala ned segel, bärga

lower a sail, drop

bergen (segel)

laskea, hellätä

slacka (ett rep)

ease away

nachlassen

laskelma

beräkning

calculation

Berechnung, Kalkyl

latat (iso purje)

lattor

battens

Segellatte

latitudi Φ (pysty)

latitud, Φ

från ekvatorn till orten

latitude Φ

Latitude Φ, Breitengrad

lattatasku

lattaficka

batten pocket

Lattentasche

lautta

flotte

raft

Fähre

lazy jack, isopurjeen laskemista helpottavat ohjainköydet

lazy jack

lazy jack

Lazyjack

leen puoleinen (veneen), suojapuoli

lä (båtens lä sida), lävart

lee side, lee helm, leeward

Lee (die vom Wind abgewandte Seite)

lehmänkäännös

kovända

veer

leikkauspiste

skärningspunkt

intersection point

Kreuzung

lenkki

lank

link

Gelenk

lenssata

länsa; segla med akterlig vind

Segeln mit achterlichem Wind (Raumwindkurs)

leppä

al

alder

Erle

leputtaja, fenderi

fender, frihult

fender, skid

Fender

levanki, levankivaunu

ledvagn, storskotsskenan

boomvang

Baumniederholer

leveysympyrä

latitudeparalell

latitude parallel

Breitengrad parallel

liesma

lik

leech

Liek

liikkuva takila

löpande gods

running rigg

laufendes Gut

linjamerkki, linjaloisto

linjemärke, linjeljus

leading mark

Linie Spiere, Stange

linkkuveitsi

fällkniv

jack-knife

Taschenmesser

lippu liehumassa

föra flagg

fly the colors

lippunuora

flagglina

flag halliard

lipputanko

flaggstång

flag staff

Flaggenmast, Fahnenmast

lipputervehdys

flagghälsning

dipping of ensign, flag

litsata

litsa

lace

Zusammen knoten

lokero. kaappi

skåp, skrubb

locker

Fach

loksodromipurjehdus, kompassin mukaan jatkuvasti samaan suuntaan

loxodrom navigation, enligt kompassen enligt kompassen, konstant kurs

loxodrom navigation, navigation by the rhumb

Loxodrome

longitudi λ, (vaaka) meridiaani, pituusasteet

longitud λ

longitude λ

longitude λ, Längengrad

luffata; nostaa, muuttaa veneen kulkusuuntaa tuuleen päin; kilpapurjehduksessa myös pakottaa tuulen yläpuolella oleva vene nousemaan

luffa

luff, to luff up

anluven, in den Wind gehen

luode ja vuoksi

ebb och flod

flux and reflux

Ebbe und Flut

luode, matalaveden aika

vattnet ebbar, lågvatten

edd, tide

Ebbe

luotsi

lots

pilot

Lotse, Pilot

luovata tuuleen

lova upp i vind, luffa

luff, tack head to wind

Anluven, in den Wind segeln

luovi

slag

leg

Teilstrecke

luovia

kryssa, lova, mot vinden

beating, windward sail, tack

kreuzen, luven, lavieren

luovikulma, nousu kulma; tiukasti vastaiseen purjehdittaessa kulkusuunnan ja tuulen suunnan välinen kulma

kryssvinkel (styra närmare (högre upp i) vinden, motsats till falla

tack angle

Kreuzwinkel

luovikulmamittari; edullisinta luovikulmaa osoittava tuulensuuntamittari

kryssvinkelmätare

tack angle indicator

Kreutzwinkel Indikator

luukun kehykset

luckkarm, karvel

hatch coaming bar

luukut

luckorna

hatches

Lücke

lyhyt aallokko

kort sjö, kort våg

short sea

Bewegte See

lyijymönjä

blymönja

red lead

Bleimenige

länsireimari

västremmare, prick

west beacon

West Spiere, Stange

läpilatta; (iso)purjeen latta, joka ulottuu takaliikistä etuliikkiin

latta

batten

Latte

löyhä (purje, köysi)

slack, lösa (segel, rep)

slack (sail, rope)

Segelleine oder Fall lösen

löysätä

slacka

heave out

beidrehen

löysätä, päästää, fiirata

fira

to ease, ease away, lower away, to sheet out

fieren

maadoitus

jordkontakt

earthing

Erdung

maailmanympäri-purjehdus

jordenruntseglats

circumnavigation

Umseglung, Umschiffung

maalaustela

rullpensel

roller brush

Farbrolle

maalipurkki

färgpyts, målburk

paint tin

Farbdose

maatuuli

landbris

land breeze

Ablandiger Wind

magneettisuunta = komassisuunta korjataan kompassin tunnetulla eksymällä

magnetriktning

magnetic bearing

magnetisch, missweisende Pailung

mahonki

mahogny

mahogany

Mahagoni

maininki

dyning

swell

Dünung die

majakka

fyr

lighthouse

Leuchtturm der

makea vesi

sött vatten

fresh water

Süßwasser

mantooki, köysikaide

mantåg

quardrails, man-rope, ladder rope, ligeline,

Sorgeleine, Strickleiter

mantookin jalka

mantågsstötta

supporting stanchion

Pfeiler?

markintälaskutaulukot

besticktabeller

abc tables

masto

mast

mast

Mast

mastoliikki

mastlik

luff

Mastlieke

maston kaulus

mastkarge

mast coat

Mastschutz

maston kenkä

mastfot

mast heel

Mastfuss

mastonhuipputakila, toppiriki; takila, jossa keulaharus kiinnittyy maston huippuun, keulapurje ulottuu näin mastonhuippuun

masttopp rigg

masthead rig

Masttopprigg

mastoura; maston takareunassa oleva ura, johon isopurjeen ratsastajat tai liikkiköysi voidaan pujottaa

likränna, mastskena

mast track

Mastschiene

mastovalo

toppljus

masthead light

Masttoppleuchte

matala

grund

shoal

Grund

matalapaine

lågtryck

low pressure

Tiefdruck

matalavesi

lågvatten

low tide

Ebbe, Niedrigwasser, Ebbeniedrigwasser

mennä kumoon

kapsejsa

turn turtle

kentern

merellepäin

mot havet, sjösidan

seaward

seewärts

merenkäynti

sjögång

roll of the sea

merihädässä

i sjönöd

distress at sea

Seenot

merikarhu

sjöbjörn

sea dog

Seebär (erfahrener Seemann

merikartta

sjökort

chart, blueback, nautical chart

Seekarte

merikelpoisuus

sjövärdighet

seaworthiness

Seetüchtigkeit

merilevä

sjögräs, tång

seaweed, tang

Seegras, Meeresalgen

merimerkki

sjömärke

sea mark, day beacon

Bake, Signalfeuer

merimiessolmu

råbandsknop

reef-knot, square knot

Kreuzknoten

merimiestaito

sjömanskap

seamanship

Seemannschaft

meripeninkulma (mpk, M); merimaili (NM) = 1 852 m

sjömil

nautical mile 1852m

Seemeile

merisairas

sjösjuk

seasick

seekrank sein

merituuli

sjöbris, havsbris

sea breeze

Seewind, auflandiger Wind

merivahti

sjöbevakning

sea watch

merivesipumppu

sjävattenpump

sea water pump

Seewasserpumpe

merivirta

havsström

sea current

Meeresströmung

merkinanto, viestitys

signallering

signalling

Signalisierung

merkinnänpito

plotting, bestickföring

plotting

Grafische Darstellung

merkintätaulukot

besticktabeller

tranverse tables

messi

mäss

messroom

miehistö

besättning

crew

Vorschoter, Mannschaft

mies yli laidan

man over bord

man overbord

Mann über Bord (neu Mensch über Bord

mineraalitärpätti

mineralterpentin

white spirit

Terpentinersatz

mittakirja

mätbrev

certificate

Zertifikat

moppi, huosiain

svab, svabel

swab

Seemann

muta

gyttja

mud

Schlamm, Dreck

mutteri

mutter

nut

Mutter

myrksyfokka

stormfock

storm foresail

Sturmfock

myötäinen, lenssi, tuuli suoraan takaa, täysmyötäinen [180°]

läns, plattläns [180°]

run, runnig downwind [180°]

vor dem Wind segeln

myötätuuleen

i medvind

before the wind

vor dem Wind

myötävirta

medströms

favorable stream

Günstige Strömung

mänty

furu

pine

Kiefer

märkäpinta

undervattenskropp

immersed hull

Versunkenes Schiff, versunkener Rumpf

märssikori

mastkorg

crow’s nest

Mastkorb, Ausguck

märssy, toppi

märs, märssalning

top

Spitze (Mastspitze)

naskali, lävistin

prickert, pryl

pricker

Pfriem

naula

spik

nail, spike

Nageln, festnageln

navakka tuuli

styv bris

stiff breeze

Steife Brise

niitti

nit

rivet

nokka

nock; yttersta änden av ett rundhult eller en stäv

nose

Bug

nostaa (lippu)

hissa, hala upp

hoist

heissen (Flagge)

nostaa airot pystyyn

resa årorna

toss oars

nostaa ankkuri

lätta ankar

light, raise anchor

Anker aufholen

nostaa vene taljoihin

katta en båt

to cat a boat

nostaa ylös (purje)

hala upp

haul up

anluven

nostin, falli

fall

halyard, halliard

Fall

nouseva vesi

flod, stigande vatten

flood, rising tide

Flut

nousta tuuleen, luovia

lova

luff

anluven

numeroviiri

siffervimpel

numeral pendant

näkyvyys

sikte, sikt

sight

Aussicht

ohjaaminen

manövrering

ships handling

Schiffs Fahrverhalten

ohjata

styra

steer

Steuer

ohjata

styra

to helm, to steer

steuern, am Ruder sein

ohjata merelle

stäva sjön

head to sea

In See stechen, auslaufen

ohjata myötäisempään

falla av, länsa undan

bear away (to -)

abfallen

ohjattava tosisuunta = magneettisuuntaa korjataan alueen erannolla

styrbar sann riktning

steerable true bearing

rechtweisende Peilung

ohjauskyvytön

manöveroduglig

not under control

Nicht unter Kontrolle

ohjauslaite

styrapparat

steering gear

Lenkgetriebe

ohjauspaneeli

navigeringspulpet

navigating board

Board Navigation

ohjauspyörä, ruori

ratt

wheel

Rad

ohjausvauhti, ohjailuvauhti; nopeus, jolla vene alkaa totella peräsintä

styrfart

steering speed

Rudergeschwindigkeit

oikosulku

kortslutning

short cicuit

kurzschliessen

oksentaa

spy, kasta upp

vomit

brechen, erbrechen

osatakila, esim 7/8 riki

partial rigg, 7/8 rigg

fractional rig, 7/8 rig

Fraktionellrigg

otaksuttu, arvioitu tuuli (vauhdila korjattu)

skenbar vind, apparent

(korrigerad vind)

apparent wind

scheinbarer Wind

paalusolmu

pålstek

bowline bend

Palstek

paapuri, vasen

babord, vänster

port side, left

Backbord

painopiste

tyngdpunkt

centre of gravity

Schwerpunkt

pakata; tuuli puhaltaa purjeen "väärälle" puolelle

backa (segel)

back (sail)

pakissa

back i seglen

aback

rückwärts

palkki

balk

girder

Träger

palmikoidut köydet

flätad tågvirke, rep

cross rope, braided cordage

Geflochtenes Tauwerk

palon sammutus

eldsläckning

fire extinction

Feuerlöschung

palonsammutin

eldsläckare

fire extinguisher

Feuerlöscher

panna piihin

lägga bi

heave to

beidrehen

parras, laita

brädgång

bulwark

Bollwerk, Reling

parras, reelinki

reling

gunwale

Seitendeck

partuuna

bardun

backstay

Achterstag

pasaatituulet

passadvindarna

trade winds

Passatwinde

peite

kapell

boat cover

Bootplane

peittää; purjehtia niin, että toinen vene jää oman veneen purjeiden taakse eikä saa tuulta

täcka

cover, overlay

abdecken

pelastaja

räddare

salvor

Berger

pelastuslautta

räddningsflotte

liferaft

Rettungsinsel, Rettungsfloß

pelastusliivi

livväst, flytväst

life belt, lifejacket

Rettungsweste

pelastuspalkkio

bärgarlön

salvage money

Bergelohn

pelastusrengas

livboj

lifebuoy

Rettungsboje

pentri, pentterl, byssa, kabyysi; veneen keittiö

penteri

pantry

Vorratskammer

peruuttaa

backa

go astern

Nach achtern gehen

perä, ahteri

akter, akterskepp

stern

achterlich

peräaallokko

akterlig sjö

following sea

Nachlaufende See

peräkaari

akterspant

stern frame

Achterspanten??

peräkaide

akter barriär

aft rail

peräkansi

akterdäck

after deck

Achterdeck

peräköydet

akterförtöjning

stern-fast (ropes)

Achterleine

perämies

styrman

mate, ship’s officer

Schiffsführer

perän puolella (mihin?)

akter över (vart?)

aft (whereto?)

???

peräpeili; veneen ahterin pystysuora tai viisto osa

akterspegel

flat stern, square transom stern

Spiegel achterlich

peräpiikki, peräsoppi

akterpik

after peak

peräpuolella (missä?)

akterut, akter om tvärs (var?)

abaft, aft, abaft the beam (where?)

Achterlicher als dwars

peräsimen lapa

roderblad

rudder blade

Ruderblatt

peräsin

roder

rudder

Ruder

peräsinkampi, pinna

roderpinne, rorkult

rudder pin, tiller

Pinne

peräsinkulman osoitin

roderskvallra

rudder indicator, teel-tale

Ruderanzeige?

peräsintappi

fingerling

fingerling

Junge Forelle, junger Lachs

peräsintukki

roderstock (hjärt-)

rudder stock

Ruder Vorrat (Notruder)

peräspringi, lannevaijeri

akterspring

after spring, stern breastrope

Achterleine (Achterspring)

perässä (missä)

akterom (var?)

abaft

Nach hinten im Schiff

perästaagi, harus

akterstag

after stay

Achterstag

perävalo

akterlanterna, akterljus

sternlight, aft light

Achterlicht

perävannas

akterstäv

stern frame, sternpost

Achtersteven, Rudersteven

pesuharja, levankiharja

tvättborste, levangborste

levang brush

???

piinata; yrittää nousta mahdollisimman ylös tuuleen vauhdin hidastuessaa

knipa, pina; att arbeta sig upp till lovart vid segling i bidevind

torture

Quälerei

pikkuympyrä

småcirkel

rhumb line

Loxodrome

pilssi, kölisyvennys; veneen sisäpohjan, turkin ja kölin välinen tila

bilg, slag

bilge

Bilge

pilssien puhdistus

slagrengöring

cleaning the bilges

Bilge reinigen

pilvinen taivas

molnbetäckt himmel

overcast sky

Bewölkter Himmel

pistoolihaka

pistolhake

pistol hook

pitkä aalto

lång våg

roller, long wave

Lange Welle

pitää lippua

föra flagg

fly the colors

plaanata; liukua veden pinnalla

plana

plane

flach

plotteri; tietokoneperusteinen, näytöllä varustettu reittipiirturi ja

paikanmäärityslaite; elektroninen merikortti

plotter

plotter

Plotter

pläkä, bleke; tyyni

bleke

calm

ruhig

pohjakaari

botten spant

floor frame

Schiffsboden

pohjakosketus

bottenkänning

touch bottom

Tiefpunkt

pohjamaali

grundfärg

priming, ground

Grundierung

pohjatukki

bottenstock; timmer som förbinder spantens nedre ändar och fästes till kölen

floor plate

Bodenplatte

pohjatulppa, tappi

dyvika

boatblug

???

pohjaventtiili

bottenventil

sea valve

Bodenventil?

pohjoisreimari

nordremmare, prick

north beacon

Nort Spiere, Stange

poiju

boj

buoy

Boje

poikittain

tvärs

abeam

querab

poikittain, kohdalla

tvärs

abreast

querab

poikittaisaallokko

sjön tvärs

beam sea

poistaa masto

avmasta

unmast

Ohne Mast

poljuhaka; poijuun kiinnittymistä helpottava erikoishaka

bojhake

buoy hook

Bojenhaken

pollari

pollare

bollard, bitt

Pfahl, Poller

polttoaine

bränsle

fuel

Treibstoff

potkurin nousu

propellerstigning

propeller pitch

Verstellpropeller

pressu, suojapeite

pressening

tarpaulin

Abdeckplane

preventteri, puomokaija, apuköysi

preventergaj

preventer guy

Bullenstander

proomu

pråm

barge

Fracht- Lastkahn

pujonta, pujos, pleissi

splits, spleis

splice

kleben

pultti

bult

bolt

verbolzen

punkka

koj

bunk

Koje

puomi

bom

boom

Baum

puomiliikin kiristin

bomlikstreckare?

outhaul

Unterliekstrecker

puomiliikki, puomiliesma, isopurjeen alareuna

bomlik

foot

Unterliek

puominivel

svanhals

gooseneck

Lümmelbeschlag

puominpää

bomnock

boomnock

Baumnock

puoshaka, keksi

båtshake

boat hook

Bootshaken

puosuntuoli; kankaasta valmistettu istuin, jolla voidaan nostaa ihminen mastoon korjaustöihin

båtmansstol

boatswain’s chair

Bootsmanns Sitz

purjealus

segelfartyg

windjammer

Segelschiff

purjeen takaliikin kirstin, snörppi

snörp

leech clamp

Achterklemme

purjeenparsinta

segelstopp

sailmaker’s darning

Segelfklickzeug

purjehduskelvoton

ofarbar

unnavigable

unfahrbar

purjehtia virsikirjaa, harakkaa

segla psalmbok, fjädervall

sailing winged

purjekangas

segelduk, smarting

canvas

Segeltuch

purjen sauma

segelsöm

tabling of sail

purjenumero; purjeessa oleva purjeveneen rekisterinumero

segelnummer

sail number, symbol

Segelnummer

purjerengas, öljetti

öljet

eyelet

Öse

purjevenevetolaite; Sail-Drive / S-vetolaite; purjeveneen sisämoottorin vetolaite

Sail Drive

Sail Drive

Segel Antrieb

purkautunut köydenpää

hundända

fag end

Nutzloser Rest

pushpit, peräkaide, peräkehä; veneen perässä oleva kaide

pushpit

pushpit

puttingin vantit

putingvanter

futtock shrouds

Püttungwanten

puutappi

dymling, tränagel, träplugg

dowel, peg

Holzdübel

pylpyrä yksinkertainen

enkelblock

single block

Einzelblock

pylpyrä, ploki

block

block

Block

pylpyrän kuori

blockhus

blockshell

Blockgehäuse

pylpyrän pultti

blockbult

pin

Belegnadel

pylpyrän trissa, kiekko

blockskiva

block sheave, pulley

Flaschenzug

pysäytin, stoppari

stoppare

stopper

Stopfen

pytsi; kangasämpäri

pyts

bucket

Eimer, Kübel

pyökki

bok

beech

Buchenholz

päiväntasajan tyvenet

stiltjebältena vid ekvatorn, kalmerna

equatorial calms

päiväntasaus

dagjämning

equinox 20-21.3,22-23.9

Tag und nacht gleiche, Nacht gleiche

pääsähkötaulu

huvud eltavla

main switchboard

Haupt Schaltkasten

radioantenni

radioantenn

radio aerial, antenna

Radioantenne

raju kallistuminen kovassa tuulessa

överhalning, våldsam rullning åt ett håll

lurch

schlingern

rakeita (sataa)

hagel (regnar)

hail

hagel

rankkasade

störtregn, hällregn

pouring rain

Gussregen, Regenguss, Schauer

rantalaituri

kaj

wharf

Kai

ratsastaja; isopurjeen etuliikkiin kiinnitetty hela, joka liukuu mastonliikkiurassa

travare (i likrännan)

sheet traveller (in mast track)

Traveller Schiene

redi

redd

roadstead

Reede

reikameisti

håljärn

gouge, hollow punch

Locheisen

reimari

remmare

spare buoy, beacon

Spiere, Stange

reitti

rutt

route

Route

reivi

rev

reef

Reff

reivihaka

revknap

reef cleat, reef hook

Reffhaken

reivikulma; isopujeen takaliikissä oleva vahvistettu kulma

revhorn

reef

reffen

reiviköysi; isopurjeen takaliikistä puomin pään kautta mastolle johtava köysi, jolla

purjeen reivikulma vedetään puomiin kiinni

revlina

reefing line

Reffleine

reivipiste

revpunkt

reef point

Reffbändsel

reivireikä

revhål

eyelet

Öse

rengasavain kiintoavain

länknyckel, ringnyckel

ringspanner

Gabelschlüssel, Maulschlüssel

rihmaus, rihmos

tagling

whipping

peitschen

rihmauslanka, havaslanka

taglingsgarn

whipping twine

Tagelgarn

riippulukko

hänglås

padlock

Hängeschloss

riisua takila

avrigga

unrig

abtakeln

rintama

front

front

vorne

ristiaallokko

krabb sjö

choppy sea

Bewegte See

rivetä, tilkitä

driva, dikta

caulk

Kalfatern, kitten

rod; vedetystä terästangosta valmistettu vantti tai harus

rod

rod

Stange

ruffikatto

rufftak

coach roof, cabin top

Kabinendach?

rullagenoa; keulapurje, joka rullamekanismin avulla voidaan kiertää etustaagin ympärille säilytystä varten

rullgenua

rollgenoa

Rollgenua

rullareivi, rullaiso; isopurje, joka rullamekanismin avulla voidaan kiertää maston

sisään (myös puomin ympärille tai sisään)

rullrev

rollreef

Rollreff

runko

skrov

hull

Rumpf

runkonopeus; solmuissa = n. vesilinjan pituus metreissä

skrovhastghet

hull speed

Rumpfgeschwindigkeit

ruori

roder

helm

Steuer

ruori tasapaino

roderbalans

helm balance

Ruder in der Balance

ruorimies

rorsman, rorgängare

helmsman

Steuermann, Rudergänger

rustirauta; purjeveneen runkoon vahvasti kiinnitetty esim. ruostumattomasta teräksestä valmistettu vantin tai haruksen alapään kiinnityskohta

rustjärn, röstjärn

mounting

befestigen

ruuvin kanta

skruvhuvud

screw head

Schraube

ruuvipenkki

skruvstäd

parallel vice

Schraubstock

rynnäs, keula 45°/315°

krankbalk, bog 45°/315°

bow 45°/315°

Bug 45°/315°

saalinki

salning, spridare

spreaders,mast table, cross tree

Saling

saarni

ask

ash

Esche

sadekuuro

regnby

shower

Platzregen, Schauer

sakkeli

schackel

shackle

Schäkel

salamatkustaja

blindpassagerare

stowaway

blinder Passagier

salpa, pidin

regel

retainer

Bügel, Haken

sanka (soutuvene)

bygel

loop

Schlinge

sanko

hink

pail

Eimer, Kübel

sarana

gångjärn

hinge, pivot

Angel, Gelenk

satama-allas

hamnbassäng

wet dock

Hafen

satamamaksut

hamnavgifter

harbour dues

Hafenabgabe

savutorvi

skorsten

funnel

Trichter

sekstantti

sextant

sextant

Sextant

septi, septisäiliö, -tankki; jätetankki

septitank

septitank

signaalilippuja

signalflaggor

signal flags

Signalflaggen

signaalilippusarja

flaggspel

flagstaff

siipimutteri

vingmutter

wing nut, finger nut

Flügelmutter

siivilä, seula

sikt, sil

strainer

Seiher

sikopalkki, sisäköli

kölsvin

keelson

Keelschwein

silmukka

öga, ögla

eye

Gelenk, Looping

sinkkianodi

zinkanod

zinc anode

Zinkmaus

sireeni

siren

siren

Sirene

sisäkierre

innergänga

femal thread

Holgewinde

sitoa, köyttää

surra, göra fast

lash

anbinden, aufbinden

sivuköysi

tvärända, tross

abreast rope

sivumyötäinen (o/v)

låringsvis (SB/BB)

on the quarter (SB/PB)

sivutuuli

halvvind

abeam reach

Halbwind, Halbwindkurs

skailetti; kattoikkuna

skylet

skylet

skuutikulma

skothorn

clew

Schothorn

skuutti/jaluskisko

skotskena

sheet track

Leitschiene, Schotschiene

skuuttisolmu

skotstek

sheet bend

Schotknoten

skuuttivinssi

skotvinsch

sheet winch

Schotwinsch

slaagi; luovi; vastakäännös, venda

slag

tack

Schlag, Wenden

slööri

slör (babord hals)

broad reach (port)

raumschots, Raumschotskurs (Backbord)

slööri

slör (stybord hals)

broad reach (starboard)

raumschots, Raumschotskurs (Steuerbord)

sokka

sprint

cotter

Bolzen, Splint

sola; keula- ja isopurjeen väli (luovissa)

pass

passage

Überfahrt

solmu

knop

hitch

Knopf, Knoten

solmu; nopeuden mittayksikkö, meripeninkulma (1 852 m) tunnissa

knop (hastighet)

knot (speed)

Knoten

sorto

avdrift

leeway

Abtrift, Leeweg

sortua

sacka

sag

durchsacken, durchhängen

sortua, rekata

avdrift

leeway

Leeweg, Abtrift

spaklata

spackla

putty

spachteln

spiirata; tukea keulapurje myötätuulessa isopurjeen (vastakkaiselle) puolelle

spira

whisker pole

spinaakkerin alasvedin, alakaija

spinnakerns nedre gaj

lower guy

Spinnaker Niederholer

spinaakkerin ylösvedin, yläkaija

spinnakerns övre gaj

upper guy

spinnufalli

spinnaker fall

spinnaker halyard

Spinnakerfall

spinnupuomi

spinnaker bom

spinnaker pole

Spinnakerbaum

sprayhood, roiskekuomu

sprayhood

sprayhood

Spritzschutz

springi; veneen kiinnityksessä käytettävä viistosti eteen/taakse tuleva köysi

spring

spring

Spring (Leine)