s/y Aura - OR L-35 – aikakautensa esimerkki

Aura rakennettiin aikanaan RORC säännön mukaisesti mutta filosofia veneessä lienee 1900 -luvun alun tyylinen. Veneessä on paljon samaa kuin vain hieman pienemmissä saaristoristeilijöissä aikanaan. Hyvin pitkiä ja hyvin kapeita. Ei mennyt kuin muutama vuosi Auran jälkeen ja näin kapeita veneitä ei enää juurikaan tehty. Uudet mittasäännöt alkoivat korostaa vesilinjan pituuden ohella leveyttä joka antoikin muita hyviä ominaisuuksia moniin veneisiin joskaan paluuta klassisen näköisiin risteilijöihin ei kilparadoilla ollut enää näissä mittasääntöluokissa. Toki yksityyppiluokissa sekä monissa mR luokissa kilpaillaan edelleen Auran tyyppisillä veneillä mutta lienee rehellisyyden nimissä sanottava että kilpailut ovat historiaa. Nyt on aika nauttia pitkän ja kapean rungon hyvistä ominaisuuksista tulevien vuosien mukavien retkien muodossa.

Aurasta on huolehdittu hyvin koko historiansa ajan ja nykyisten omistajien toimesta vuodesta 2007 alkaen Auraan on uusittu mm. moottori, sähköt ja lämmitin, sekä asennettu plotteri ja TackTick -mittarit. Auran kaikki puuosat on hiottu joka vuosi ja maalattu & lakattu. Talvikaudella 2018-2019 kannen kaikkien irronneiden Teak-nuppien pronssiruuvit uusittiin happoteräsruuveihin. Samalla uusittiin ruffin etuosan pieni Teak-lauta ja takakannen turha venttiili poistettiin samalla kun Teak-kansiosa uusittiin. Samalla selvisi, että Teak-kannen vahvuus on yhä 16mm! Katso kuvat kuvagalleriasta.

 

Ajankohtaista:

 

KORJAUKSIA JA UUDISTUKSIA VUODESTA 2007:

2007 Asennettu langaton TackTick tuuli/nopeus/syvyys jossa NMEA – interface. Kaikki kannella olevat luukut hiottu puupuhtaaksi, kyllästetty ja lakattu uudestaan.

2008 Kaikki kolme akkua uusittu geeliakuiksi. Uusi potkuri ja akseli. Uusittu merkittäviä alueita styrbordin vanttikiinnikkeiden kohdalla kannella ja kylkeä sekä koko peräpeili. Vedenalainen runko hiottu puupuhtaaksi ja kyllästetty yli 30 litralla pellavaöljyä.

2009 Asennettu uusi tehokkaampi ja kevyempi Kubota 25 hp moottori ja Ebersprächer –diesel lämmitin. Asennettu Simrad NX40 karttaplotteri AIS –vastaanottimella.

2010 Uusittu kaikki köydet, skuutit, reivit, kiinnitysköydet ym.

2011 Masto hiottu puupuhtaaksi, kyllästetty ja lakattu uudestaan.

2012 Veneen sähköistys uusittu. Uusi sulakepäätaulu, automaattinen akkujen latausrele ja maasähkökytkentä.

Sittlåda hiottu puupuhtaaksi, kyllästetty ja lakattu uudestaan.

2013 Septitankin imutyhjennys rakennettu. Ruffikatto hiottu puupuhtaaksi, kyllästetty ja lakattu uudestaan.

2017 Kaikki geeliakut (1 käynnistys ja 2 hupiakkua) ja maasähkölaturi uusittu.

2019 Teak-kanteen happoteräsruuvit ja uudet puunupit. Ruffin katon happoterästuki asennus ja katon tukikaaren ruuvikiinnitys.

2020 Sprayhoodin kiinnikkeiden ja lepuuttajien suojien uusinta. Kannen lakkapinnat  lakattu ja kyljet maalattu, kuten jokaiselle kaudelle valmistauduttaessa.

2022 Styrbordin puolelta kyljen ja kannen osittainen uusinta (jatkoa v. 2008 uusinnalle).

Aura kuuluu klassisille veneille tarkoitettuun Klassikkorekisteriin ja kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä on saatu Auralle. Käytännön kartoituksesta sekä rekisterin ylläpidosta vastaa Mahogany Yachting Society MYS ry/rf. MYS tekee asiassa yhteistyötä Museoviraston sekä Forum Marinumin kanssa. Aura on mukana Klassikkorekisterissä alusta alkaen ja K-merkintä on myönnetty marraskuussa 2013, Auran ollessa yksi purjevene kuuden joukossa Suomessa.

REPARATIONER OCH UPPDATERINGAR FRÅN 2007:

2007 Installerat TackTick trådlös vind/fart/djup med NMEA – interface.  Alla luckor på däcket slipats rent till träytan, impregnering och nytt lack

2008 Alla tre batterier bytta till nya gelbatterier. Ny propeller och axel. Renoverat betydande delar av däcket och skrovet kring styrbords vantfästen samt hela akterspegeln. Skrovet under vattenytan slipats rent till träytan och impregnerad med över 30 liter linolja.  

2009 Installerat ny effektivare och lättare Kubota 25 hp motor och Ebersprächer dieselvärmare. Installerat kartplotter Simrad NX40 med AIS mottagare.

2010 Förnyat alla rep, skot, fall, rev, förtöjning mm.

2011 Masten slipats ren till träytan, impregnering och nytt lack

2012 Alla elledningar förnyade. Ny säkringshuvudtala, automatisk batteriladdningsrele och landströmsanslutning. Sittlådan slipats ren till träytan, impregnering och nytt lack

2013 Septitankens sugtömmning. Rufftaket slipats rent till träytan, impregnering och nytt lack.

2017 Alla tre batteries bytta till nya gelbatterier. 

2019 Fornyat teakdäckets skruvar med nya skruvar av rostfitt stål träknoppari som skydd. 

Aura är med i Klassikerregistret för klassiska båtar och Aura har fått en K-märkning, som är avsedd för båtar, som är kulturhistoriskt betydelsefulla. Mahogany Yachting Society MYS ry/rf ansvarar för den praktiska kartläggningen samt upprätthållandet av registret i samarbete med Museiverket samt Forum Marinum. Aura har från början varit med i Klassikerregistret och K-märkningen är tilldelad i november 2013, med Aura som en båt bland sex segelbåtar i Finland.