If you have some additions, improvements or modifications we hope that you send us a message mikael.aminoff(at)pp1.inet.fi

English

Finnish

Swedish

German

aback

pakissa

back i seglen

rückwärts

abaft

perässä (missä)

akterom (var?)

Nach hinten im Schiff

abaft, aft, abaft the beam (where?)

peräpuolella (missä?)

akterut, akter om tvärs (var?)

Achterlicher als dwars

abating wind

tuuli tyyntyy

vinden mojnar, avtar

Nachlassender Wind

abc tables

markintälaskutaulukot

besticktabeller

abeam

poikittain

tvärs

querab

abeam reach

sivutuuli

halvvind

Halbwind, Halbwindkurs

aboard

laivassa

ombord

An Bord

abreast

poikittain, kohdalla

tvärs

querab

abreast rope

sivuköysi

tvärända, tross

AC alternating current

vaihtovirta

växelström

Wechselstrom, Schwingstrom

adverse wind, foul wind, head to wind

vastatuuli

motvind

Gegenwind

aflout

veden varassa

flott, flytande

unter Wasser

afore

keulassa

förut

davor (z.B. vor dem Mast)

aft (whereto?)

perän puolella (mihin?)

akter över (vart?)

???

aft lower shroud

alempi takavantti

akter undervant

Takelage für Unterwanten (Splinte, Muttern, Wantenspanner)

aft rail

peräkaide

akter barriär

after deck

peräkansi

akterdäck

Achterdeck

after peak

peräpiikki, peräsoppi

akterpik

after spring, stern breastrope

peräspringi, lannevaijeri

akterspring

Achterleine (Achterspring)

after stay

perästaagi, harus

akterstag

Achterstag

afterbow springline

takaspringi

akterspring

Achterspring

aground

karilla

på grund

auf Grund gelaufen

ahead

eteenpäin

framåt

voraus

ahead

keulapuolella

föröver

geradeaus

alder

leppä

al

Erle

align (to)

suunnata oikein

pejla rätt

ausrichten

all hands

koko miehistö

alle man

Alle Mann

aloft (to go) mast

kiivetä mastoon

äntra upp i masten

altering of the course

kulkusunnan muutos

kursändring

Kursänderung

altitude

korkeus

höjd

Höhenmeter

anchor (to drop the)

ankkuroida

kasta ankar

Anker werfen

anchor is dragging

ankkuri laahaa

ankaret draggar, släpper

Schleppanker (auch Warp- oder Wurfanker genannt)

anchor light

ankkurivalo; ympäri näköpiirin valkoista valoa näyttävä valaisin

ankarljus

Leichtanker

anchor well

ankkuriboksi

ankarbox

Ankerschacht

anchor windlass

ankkurivintturi, vinssi

ankarspel

Ankerwinde

annual survey

vuosikatsastus

årsbesiktning

Jahresinspektion

anode

anodi (pos. elektrodi)

anod

Anode

apparent time

tosiaika

sann tid

Echtzeit, Realzeit

apparent wind

otaksuttu, arvioitu tuuli (vauhdila korjattu)

skenbar vind, apparent

(korrigerad vind)

scheinbarer Wind

ash

saarni

ask

Esche

aspen

haapa

asp

Espe

astern

taaksepäin

bakåt

hintenüber, rückwärts

babystay

babystaagi, välikeulaharus

babystag

Babystag

back (sail)

pakata; tuuli puhaltaa purjeen "väärälle" puolelle

backa (segel)

back stay

hekki, hegi, takaharuksen kiristystalja

häck

Backstag

back stay, after stay

takastaagi, bakstaagi, hekstaagi, peräharus

akterstag

Achterstag

backstay

barduunat, partuunat

bardun

Achterstag

backstay

partuuna

bardun

Achterstag

bad weather

huono sää

dåligt väder

schlechtwetter

baffling wind

heittelevä tuuli

kastvind

Umlaufender Wind

bailer, baler

äyskäri

öskar

Schöpfkelle

ball

lankakerä

nystan

ball bearing

kuulalaaakeri

kullager

Kugellager

barber-hauler

barber-hauler; keulapurjeen tai spinaakkerin jalukseen kiinnitettävä apupylpyrä köysineen

barber-hauler

Barber-hauler

bare poles

tyhjä riki

bara riggen

barge

proomu

pråm

Fracht- Lastkahn

barrel

tynnyri

fat, tunna

Barrel, Fass

batten

läpilatta; (iso)purjeen latta, joka ulottuu takaliikistä etuliikkiin

latta

Latte

batten pocket

lattatasku

lattaficka

Lattentasche

battens

latat (iso purje)

lattor

Segellatte

beam

veneen leveys

båtens bredd

Baum

beam sea

poikittaisaallokko

sjön tvärs

bear away

fallata; laskea tuulesta, kääntää venettä tuulesta poispäin, laskea, liikkeessä olevan aluksen suunnan muuttaminen myötäisempään suuntaan, päinvastainen nostaa

falla, styra en segelbåt längre från [lägre ned] vinden, motsatsen till lova.

abfallen

bear away (to -)

ohjata myötäisempään

falla av, länsa undan

abfallen

bearing

laakeri

lager

Lager

bearing

suuntima

bäring

die Peilung

beating, windward sail, tack

luovia

kryssa, lova, mot vinden

kreuzen, luven, lavieren

beech

pyökki

bok

Buchenholz

before the wind

myötätuuleen

i medvind

vor dem Wind

bermuda rig

bermudatakila; kolmikulmaisella isopurjeella varustettu takila

bermudarigg

berth

laituripaikka

förtöjningsplats

Anlegestelle, Brücke, Kai

berth, moor

kiinnittyä

förtöja

anlegen, festmachen

bilge

pilssi, kölisyvennys; veneen sisäpohjan, turkin ja kölin välinen tila

bilg, slag

Bilge

birch

koivu

björk

Birke

block

pylpyrä, ploki

block

Block

block sheave, pulley

pylpyrän trissa, kiekko

blockskiva

Flaschenzug

blockshell

pylpyrän kuori

blockhus

Blockgehäuse

boat

vene

båt

Boot

boat cover

peite

kapell

Bootplane

boat hook

puoshaka, keksi

båtshake

Bootshaken

boatblug

pohjatulppa, tappi

dyvika

???

boatswain’s chair

puosuntuoli; kankaasta valmistettu istuin, jolla voidaan nostaa ihminen mastoon korjaustöihin

båtmansstol

Bootsmanns Sitz

bollard, bitt

pollari

pollare

Pfahl, Poller

bolt

pultti

bult

verbolzen

boom

puomi

bom

Baum

boomnock

puominpää

bomnock

Baumnock

boomvang

levanki, levankivaunu

ledvagn, storskotsskenan

Baumniederholer

bow

keula. kokka

bog; övergången mellan förstäven och sidan på en båt

Bug

bow 45°/315°

rynnäs, keula 45°/315°

krankbalk, bog 45°/315°

Bug 45°/315°

bow fitting

keulavahvisteet

stävbeslag

Bugbelag

bower

keula-ankkuri

bogankare

Buganker

bowline bend

paalusolmu

pålstek

Palstek

bowline in the bight

kaksinkertainen paalusolmu

dubbel pålstek

Doppelter Palstek

bowman, foredeckhand

kansimies

Vorschoter

bowpropeller

keulapotkuri

bogpropeller

Bugpropeller

bowspril

kokkapuu

bogspröt; rundhult, vilket skjuter ut från förstäven som fäste för stag

Bugsteven

bowsprit

bogspröötti

bogspröt

Bugspriet

breakers

vaahtopäät

bränningar

Schaumkronen

breakwater

aallonmurtaja

vågbrytare

Wellenbrecher, Mole

broaching

broachata; nousta spinaakkerilla purjehdittaessa tuuleen niin, että vene kaatuu kyljelleen ja menettää ohjailukykynsä, koska peräsin sakkaa

broaching

Sonnenschuß

broad reach (port)

slööri

slör (babord hals)

raumschots, Raumschotskurs (Backbord)

broad reach (starboard)

slööri

slör (stybord hals)

raumschots, Raumschotskurs (Steuerbord)

bucket

pytsi; kangasämpäri

pyts

Eimer, Kübel

bulkhead

laipio, seinä veneessä

skott, vägg ombord

Bugschott

bulwark

parras, laita

brädgång

Bollwerk, Reling

bunk

punkka

koj

Koje

buoy

poiju

boj

Boje

buoy hook

poljuhaka; poijuun kiinnittymistä helpottava erikoishaka

bojhake

Bojenhaken

cabel

kaapelinmitta; meripeninkulman kymmenesosa (185,2 m)

kabelmått

Kabel Maß, Messung

cabin

hytti, kajuutta

hytt, kajuta

Kajute, Kabine

calculation

laskelma

beräkning

Berechnung, Kalkyl

calm

pläkä, bleke; tyyni

bleke

ruhig

canvas

purjekangas

segelduk, smarting

Segeltuch

cap shroud, upper shroud

toppivantit

toppvant

Oberwante

capsshrouds

ylävantti; maston huipusta tai sen läheltä kannelle ulottuva vantti

övrevant, toppvant

Oberwant

cast off!

heitä irti!

kasta loss!

Leinen los!

cat’s paw

koukkusolmu

bonde

Handlanger /Helfer

cat’s paws

tuulenväre

vindpust

Windhauch

catamaran

katamaran, katamaraani, katti; kaksirunkovene

katamaran

Katamaran

caulk

rivetä, tilkitä

driva, dikta

Kalfatern, kitten

centre bulkhead

keskilaipio

centerskott

Mittelschott

centre of gravity

painopiste

tyngdpunkt

Schwerpunkt

certificate

mittakirja

mätbrev

Zertifikat

chart, blueback, nautical chart

merikartta

sjökort

Seekarte

choppy sea

ristiaallokko

krabb sjö

Bewegte See

circuit breaker

virran katkaisin

strömbrytare

Stromunterbrecher, Ausschalter

circumference

ympärysmitta

omkrets

Umfang, Perimeter

circumnavigation

maailmanympäri-purjehdus

jordenruntseglats

Umseglung, Umschiffung

cleaning the bilges

pilssien puhdistus

slagrengöring

Bilge reinigen

cleat

knaappi, vekara

knap, krysshult; T-formad beläggnings-anordning för smäckrare tåg

Klampe, Klemme

clench

säppi

hasp

Anschlag, Bügel

clew

jaluskulma, skuuttikulma; purjeen peränpuoleinen kulma

skothorn

Schothorn

clew

skuutikulma

skothorn

Schothorn

close reach, on the port tack

hankavastaisessa, paapurin halssi

bidevind, läge vid segling med vinden intvärs eller för om tvärs; för babords halsar

am Wind, Am-Wind-Kurs, Backbordbug

close reach, on the starboard tack

hankavastaisessa, styyrpoorin halssi

bidevind, för styrbords halsar

am Wind, Am-Wind-Kurs, Steuerbordbug

close-hauled

tiukasti hankavastaiseen

dikt bidevind; läge vid segling med vinden intvärs eller för om tvärs

hoch am Wind segeln, hart am Wind

coach roof, cabin top

ruffikatto

rufftak

Kabinendach?

cockpit

avotila; istuinkaukalo, istuinlaatikko, istuma-aukko, istumalaatikko, sitlooda

sittlåda, sittbrunn

Cockpit

coil

köysikerä

kveil, coil

Winde

coil

vyyhdetä, koilata

coila, härvla

Stränge zu

companion way

kajuutan portaat

kajuttrappa

Niedergang

compass bearing

kompassisuunta = suunta jota veneen kompassi näyttää

kompassriktning

Kompassrichtung

cone

kartio; merkkikuvio, jota käytetään mm. purjealuksen kulkiessa koneella purjeet nostettuna

kon

Kegel, Konus

constallation

tähtikuvio

stjärnbild

Sternbild, Konstellation

core, heart

ydin, sydän

karma, kalv

Kern

cotter

sokka

sprint

Bolzen, Splint

counter current

vastavirta

motström

Gegenstrom

course

kurssi

kurs

Kurs

cover, overlay

peittää; purjehtia niin, että toinen vene jää oman veneen purjeiden taakse eikä saa tuulta

täcka

abdecken

crank, tender

kiikkerä

rank

wackelig

crest of a wave

aallonharja

vågtopp

Wellenkam

crew

miehistö

besättning

Vorschoter, Mannschaft

cross rope, braided cordage

palmikoidut köydet

flätad tågvirke, rep

Geflochtenes Tauwerk

crow’s nest

märssikori

mastkorg

Mastkorb, Ausguck

cunningham tackle

cunningham talja, isopurjeen etuliikin kirsitin, ”latistusreivi”

cunningham talja

Vorliekstrecker

davit

taavetti

dävert

Davit/Bootskarn

davit for dinghy

jollan taavetti

dävert för jollen

Davit ((Kran für Dinghy)

deckhouse

kansirakenne

däckshus

Deckkabine

declivity marker

kallistusmittari; veneen kallistumaa osoittava mittari

lutningsmätare

depth of water

veden syvyys

vattendjup

Wassertiefe

deviation

eksymä, deviaatio, kulmaa magneettisen pohjoissuunnan ja magneettikompassin osoittaman pohjoissuunnan välillä, eksymän aiheuttaa kompassin läheisyydessä pysyvästi olevat magneettiset massat

kompassens avvikelse, deviation

Deviation, Ablenkung

dinghy, dingey

jolla

jolle

Jolle

dipping of ensign, flag

lipputervehdys

flagghälsning

direction

suunta

riktning

Kurs, Richtung

distress at sea

merihädässä

i sjönöd

Seenot

distress rocket

hätäraketti

nödraket

Rettungsrakete

dividers

harppi

passare

Zirkel

dock

telakoida

docka

Docken, eindocken

dorade ventilation valve

dorade, ilmanvaihtoventtiili

dorade ventilationsventil

Dorade Ventil

dowel, peg

puutappi

dymling, tränagel, träplugg

Holzdübel

downhaul

vedin

nedhalare

Vorliekstrecker

draft, draught

syväys

djupgående

Schwimmtiefe, Tiefgang

draw aft

kääntyä myötäiseksi

blir medvind, rymmer

achteraus

dressing ship

juhlaliputus

flaggskrud

Festliche Beflaggung

drizzle

tihkusade

duggregn

Nieselregen, Sprühregen

drop?

laskea

falla (styra båten från vinden)

abfallen

DSC (Diqital Selective Call)

DSC (Diqital Selective Call); VHF-, HF-, MF-radiolaitteeseen liitettävä lisälaite, jolla vasta-aseman kutsu lähetetään näppäimistöllä datapurskeena

DSC (Diqital Selective Call)

DSC (Diqital Selective Call)

duration of fall

veden laskun kesto

ebbtid

Tidenzeit (Ebbenzeit)

duration of rise

veden nousun kesto

flodtid

Tidenzeit (Flutzeit)

earthing

maadoitus

jordkontakt

Erdung

ease away

laskea, hellätä

slacka (ett rep)

nachlassen

east beacon

itäreimari

ostremmare, prick

Ost Spiere, Stange

easy kick, kicking strap

kikki, puomin alasvedin, puomitalja, kick-talja, kikkatalja; puomin alasvetäjä

kick

Baumniederholer, kick

edd, tide

luode, matalaveden aika

vattnet ebbar, lågvatten

Ebbe

elm

jalava

alm

Ulme

EPIRB

EPIRB; laiva- ja venekäyttöön tarkoitettu hätälähetinpoiju

EPIRB

EPIRB

equatorial calms

päiväntasajan tyvenet

stiltjebältena vid ekvatorn, kalmerna

equinox 20-21.3,22-23.9

päiväntasaus

dagjämning

Tag und nacht gleiche, Nacht gleiche

eye

silmukka

öga, ögla

Gelenk, Looping

eyebit

klyysi

ögla, halklys

eyelet

purjerengas, öljetti

öljet

Öse

eyelet

reivireikä

revhål

Öse

fag end

purkautunut köydenpää

hundända

Nutzloser Rest

fairway

kulkuväylä

farled

Fahrwasser

favorable stream

myötävirta

medströms

Günstige Strömung

femal thread

sisäkierre

innergänga

Holgewinde

fender, skid

fenderi, leputtaja

fender, frihult

Fender

fender, skid

leputtaja, fenderi

fender, frihult

Fender

fid

köydenlävistin

pryl, märlprin

figure of eight knot

kahdeksikko

överhandsknop i åtta

Achterknoten

fingerling

peräsintappi

fingerling

Junge Forelle, junger Lachs

fire extinction

palon sammutus

eldsläckning

Feuerlöschung

fire extinguisher

palonsammutin

eldsläckare

Feuerlöscher

fishing equipment

kalastusvälineet

fiskedon

Angel Equipment

flag halliard

lippunuora

flagglina

flag staff

lipputanko

flaggstång

Flaggenmast, Fahnenmast

flagstaff

signaalilippusarja

flaggspel

flange

laippa

fläns

flanschen

flat aback

täydessä pakissa

helt back i seglen

Gerade rückwärts

flat stern, square transom stern

peräpeili; veneen ahterin pystysuora tai viisto osa

akterspegel

Spiegel achterlich

flatten the sail, sheet home, to sheet in, to haul

jalustaa purje, kiristää, skuutata

skota hem segel, skota dikt an

dichtholen

flood, rising tide

nouseva vesi

flod, stigande vatten

Flut

floor

turkki, veneen lattia

durk

Schiffsboden

floor frame

pohjakaari

botten spant

Schiffsboden

floor plate

pohjatukki

bottenstock; timmer som förbinder spantens nedre ändar och fästes till kölen

Bodenplatte

flush deck

suojattu kansi

skyddsdäck, flushdäck

flux and reflux

luode ja vuoksi

ebb och flod

Ebbe und Flut

fly the colors

lippu liehumassa

föra flagg

fly the colors

pitää lippua

föra flagg

flying jib

ajopurje

jagare; det yttersta förliga stagseglet

Vorsegel, jib

foam extinguisher

vaahtosammutin

skumsläckare

Schaumfeuerlöscher

fog horn

sumutorvi

mistlur

Nebelhorn, Sirene

foil

foili, harusprofiili; keulaharukseen kiinnitetty profiilitanko

stagprofil

Foile

following sea

peräaallokko

akterlig sjö

Nachlaufende See

foot

puomiliikki, puomiliesma, isopurjeen alareuna

bomlik

Unterliek

foot of the sail

alaliesma

underlik

Unterliek

fore peak

keulapiikki

förpik

Spitze

fore rope

keulaköysi

förtöjning i fören

Vorderleine

fore spring

keulaspringi

förspring

Vorspring

forebody

veneen keulaosa

förskeppet

forebody bulkhead

laipio keulassa

förskeppsskott

Bugschott

foredeck

keulakansi

fördäck

Vordeck

foresail

keulapurje

försegel

Vorsegel

foresail, jib

fokkapurje

försegel, focksegel

Fock, Vorsegel

forestay

keulaharus

förstag

Vorstag

forestay, headstay

etustaagi, etuharus, fokstaagi, keulaharus

förstag

Vorstag

foretop

keulamärssy

förmärs

Vortopp

forsail

fokka; keulapurje, jonka takaliikki ei ulotu maston perä puolelle

fock

Vorsegel

forward hatch

etupiikkiluukku

förpikslucka

Klappe, Lücke

forward quarter spring

etuspringi

förspring

Vorspring

foxes

kaksisäikeinen köysi

tvåslaget tåg, faxis

fractional rig, 7/8 rig

osatakila, esim 7/8 riki

partial rigg, 7/8 rigg

Fraktionellrigg

frame

kaari

spant

Rahmen, Wöllbung

free wind, alee

avoin tuuli, vapaa tuuli; sivu tai myötätuuli

öppen vind

leewärts

freebord

varalaita

fribord; båtsidans minsta höjd över vattenlinjen

Freibord

fresh water

makea vesi

sött vatten

Süßwasser

front

rintama

front

vorne

fuel

polttoaine

bränsle

Treibstoff

full speed ahead

täysi vauhti eteenpäin

full fart framåt

Volle Fahrt voraus

full speed astern

täysi vauhti taaksepäin

full fart bakåt

Volle Fahrt achteraus

funnel

savutorvi

skorsten

Trichter

futtock shrouds

puttingin vantit

putingvanter

Püttungwanten

gale warning

varoitus myrkyisestä tuulesta

varning för hård kuling

Sturmwarnung

gale, expected to back N-W-S-E-N

tuuli kääntyy vastapäivään

vinden vrider sig motsols (urs)

Wind erwarten zu Ablenkung Linksdrehung

galley, caboose

kapyysi, keittiö

kabyss, båtkök, byssa

Bordküche

gangway

lankonki

landgång

genaker

genaakkeri; myötä- ja sivutuulessa käytettävä epäsymmetrinen (asymmetrinen), ilman puomia jalustettava pallopurje; halssikulma voi olla kiinnitetty myös keulapuomiin tai kokkapuuhun (puksprööti, bogspröt)

genaker

Genaker

genoa

genua, jenni

genua

Genua

genoa

genua, jenni; keulapurje, jonka takaliikki ulottuu maston perä puolelle

genua

Genua

girder

palkki

balk

Träger

go astern

peruuttaa

backa

Nach achtern gehen

gooseneck

puominivel

svanhals

Lümmelbeschlag

goosewinged sail, goosewing

ahvenselkä, isopurjeen kaareva yläliikki

”gåsrygg”?

Schmetterling

gouge, hollow punch

reikameisti

håljärn

Locheisen

GPS

GPS (Global Positioning System); satelliitteihin perustuva paikanmäärityslaite; ks. myös DGPS

GPS

GPS

granny’s knot

ämmänsolmu

käringknop

Altweiberknoten (Hausfrauenknoten)

grating

tralli, pohjasäleikkö

trall

knirschend, quitschend

gravel

hiekka

grus

Sand

great circle

isoympyrä

storcirkel

Großkreis

great parade, dressing ship

suuri paraati;; kansainvälisistä viestilipuista keulasta maston kautta

perään rakennettu, vain satamassa pidettävä juhlaliputus järj. A,S,C,1 ,D,E,F,2...); meillä vakiintuneen käytännön mukaan ei käytetä T - ja X -lippuja, koska ne muistuttavat liikaa valtiolippuja (Ranska, Suomi)

stora paraden, flaggskrud

guest-rope

hinausköysi

bogserlina

Bugsiertau, Schlepptau

gun tackle

talja yksinkertainen

talja enkel

gunwale

parras, reelinki

reling

Seitendeck

gust

tuulenpuuska

stormby

Böe

guy

tukitalja, kaija

gaj

gybe, jibe

jiipata (kts. venda), myötäkäännös

gippa; när man vid undanvindsegling byter sida för ett segel

halsen

gybe, jibe

jiippi; myötä käännös

gip; när man vid undanvindsegling byter sida för ett segel

halsen

hail

rakeita (sataa)

hagel (regnar)

hagel

halyard block

falliploki; nostinpylpyrä, maston huipussa tai tyvessä oleva pylpyrä, jonka kautta nostin kulkee

fallblock

Fallblock

halyard, halliard

falli; purjeen nostin, nostin köysi, -vaijeri

fall, tåg med vilket segel och rundhult hissas

Fall

halyard, halliard

nostin, falli

fall

Fall

hand lead

käsiluoti

handlod

Handlot

harbour dues

satamamaksut

hamnavgifter

Hafenabgabe

hard a-port

kaikki vasemmalle

dikt babord

hart Backbord

hard a-starbord

kaikki oikealle

dikt styrbord

hart Steuerbord

harness

trapetsivaljaat

trapetsele

Trapezhose

hatch coaming bar

luukun kehykset

luckkarm, karvel

hatches

luukut

luckorna

Lücke

haul up

nostaa ylös (purje)

hala upp

anluven

hawse pipe, hole

klyyssi, varvaslistassa oleva reikä köydelle

klys

Klüse

hawser bend

kaapelisolmu

kabelstek

Gekrümmte Küse

head

yläliikki (purje)

over lik

Segelkopf

head (sail)

fallikulma, nostinkulma; purjeen kulma, johon nostin kiinnitetään

fallhorn

Segelkopf

head sea

vasta-aallokko

motsjö, stick i stäv

head to sea

ohjata merelle

stäva sjön

In See stechen, auslaufen

headboard

klamppi, huippulevy, purjeen yläkulmassa oleva nostinvahvike

skedda

Kopfbrett

heave away

vetää, hiivata

hiva, dra in

abschleppen

heave out

löysätä

slacka

beidrehen

heave tight

vedä kireästi kiinni

hiva tajt, dra spännt

beidrehen

heave to

panna piihin

lägga bi

beidrehen

heaving line

heittoliina

kastlina

Rettungs- Wurfleine

heavy sea

kova aallokko

hård sjö

Schwerer Seegang

heel

kallistua

kränga, luta

krängen

helm

ruori

roder

Steuer

helm balance

ruori tasapaino

roderbalans

Ruder in der Balance

helmsman

ruorimies

rorsman, rorgängare

Steuermann, Rudergänger

high pressure

korkeapaine

högtryck

Hochdruck

high water hight HWh

yläveden korkeus

högvattenstånd

Hochwasser

high water, flood

korkea vesi, nousuvesi

högvatten, flod

Flut

hinge, pivot

sarana

gångjärn

Angel, Gelenk

hitch

solmu

knop

Knopf, Knoten

hoist

nostaa (lippu)

hissa, hala upp

heissen (Flagge)

hose

vesiletku

vattenslang

Schlauch, Tube

hull

runko

skrov

Rumpf

hull of the ship

veneen runko

båtskrovet

Rumpf

hull speed

runkonopeus; solmuissa = n. vesilinjan pituus metreissä

skrovhastghet

Rumpfgeschwindigkeit

immersed hull

märkäpinta

undervattenskropp

Versunkenes Schiff, versunkener Rumpf

increasing wind

yltyvä tuuli

tilltagande vind

Zunehmender Wind

intermediate frame

välikaari

mellanspant

intersection point

leikkauspiste

skärningspunkt

Kreuzung

jack-knife

linkkuveitsi

fällkniv

Taschenmesser

jib

halkaisija (purje)

klyvare, försegel; förligt stagsegel, för om fock och akter om jagare. klyvarbom: från bogsprötet utskjutande bom, vilken tjänar som fäste för stag

Vorsegel

jib

halkaisijapurje, klyyvari

klyvare

Vorsegel

jib

jib; ulompi keulapurje

jib

Vorsegel

jockey boom

jockey/spiira puomi, lyhyt spinaakkeripuomi; 1½x veneen leveys, spinaakkerin skuuttia tukeva puomi

jockey bom

jockey Baum

jury rudder

hätäruori

nödroder

Rettungsruder

keel

köli

köl

Kiel

keelson

sikopalkki, sisäköli

kölsvin

Keelschwein

keep clear

väistää

väja

freihalten, aus dem Weg gehen, Einfahrt freihalten

ketch

kaljaasi

galeas

Ketsch (Segelboot mit 2 Masten)

kevel, belaying cleat

knaapi

krysshult

Belegklemme

knot (speed)

solmu; nopeuden mittayksikkö, meripeninkulma (1 852 m) tunnissa

knop (hastighet)

Knoten

lace

litsata

litsa

Zusammen knoten

laid up

teloille pantu

upplagd

Aus dem Verkehr ziehen, aufliegen?

land breeze

maatuuli

landbris

Ablandiger Wind

lash

sitoa, köyttää

surra, göra fast

anbinden, aufbinden

lashing, make seafast

köyttää merikelpoiseksi

sjösurra, göra sjöklart

Tauwerk, Seefest machten

latitude parallel

leveysympyrä

latitudeparalell

Breitengrad parallel

latitude Φ

latitudi Φ (pysty)

latitud, Φ

från ekvatorn till orten

Latitude Φ, Breitengrad

launch

vesillelasku

sjösätta

Vom Stapel lassen (einwässern)

launching cradle

telakkakelkka

avlöpningssläde

Stapellaufwiege

lazy jack

lazy jack, isopurjeen laskemista helpottavat ohjainköydet

lazy jack

Lazyjack

lazy tack/sheet

halssi/jalus löysällä

lös hals/löst skot

Lose halsen - wenden

leading mark

linjamerkki, linjaloisto

linjemärke, linjeljus

Linie Spiere, Stange

leakage, to leak

vuoto, vuotaa

läckage, läcka

Leck das, lecken

lee side, lee helm, leeward

leen puoleinen (veneen), suojapuoli

lä (båtens lä sida), lävart

Lee (die vom Wind abgewandte Seite)

lee, lee side, leeward

tyynenpuoli, tuulen suoja, alahanka, lee, veneen suojan puoli, tuulen alapuoli

lä, i lä, lävart

leewärts, windabgewandte Seite

leech

liesma

lik

Liek

leech

takaliikki (purje)

akterlik

Achterliek

leech clamp

purjeen takaliikin kirstin, snörppi

snörp

Achterklemme

leeway

sorto

avdrift

Abtrift, Leeweg

leeway

sortua, rekata

avdrift

Leeweg, Abtrift

leg

luovi

slag

Teilstrecke

length over all L.o.a.

suurin pituus

längd över allt

Länge über alles

letter flag

kirjainlippu

bokstavsflagg

Buchstabenflagge

levang brush

pesuharja, levankiharja

tvättborste, levangborste

???

lever

vipu

spak

Hebel

life belt

turvavaljaat

linbälte

Rettungsring

life belt, lifejacket

pelastusliivi

livväst, flytväst

Rettungsweste

lifebuoy

pelastusrengas

livboj

Rettungsboje

lifeline

turvaköysi

livlina

Rettungsleine

life-line

elämänlanka

life-line

Rettungsleine

liferaft

pelastuslautta

räddningsflotte

Rettungsinsel, Rettungsfloß

light breeze

kevyt tuuli

lätt bris

Leichte Brise

light, raise anchor

nostaa ankkuri

lätta ankar

Anker aufholen

lighthouse

majakka

fyr

Leuchtturm der

lightning conductor

ukkosenjohdatin

åskledare

Blitzableiter

link

lenkki

lank

Gelenk

live (sail)?

elää; purjeen etuliesma pakkaa

lever

Lever sail?

lock

sulku

sluss

abschliessen

lock gate

sulkuportti

slussport

Schleuse

locker

lokero. kaappi

skåp, skrubb

Fach

longitude λ

longitudi λ, (vaaka) meridiaani, pituusasteet

longitud λ

longitude λ, Längengrad

loom

airon varsi

årskaft

Ruderschaft?

loop

sanka (soutuvene)

bygel

Schlinge

low pressure

matalapaine

lågtryck

Tiefdruck

low tide

matalavesi

lågvatten

Ebbe, Niedrigwasser, Ebbeniedrigwasser

low water height LWh

alaveden korkeus

lågvattenstånd

Ebbenhöhe

lower a sail, drop

laskea purjeet

hala ned segel, bärga

bergen (segel)

lower guy

spinaakkerin alasvedin, alakaija

spinnakerns nedre gaj

Spinnaker Niederholer

lower shrouds

alavantti; saalingin alapuolelta lähtevä vantti

lägre vanterna

Unterwanten

loxodrom navigation, navigation by the rhumb

loksodromipurjehdus, kompassin mukaan jatkuvasti samaan suuntaan

loxodrom navigation, enligt kompassen enligt kompassen, konstant kurs

Loxodrome

lubricating oil

voiteluöljy

smörjolja

Schmieröl

luff

harusliesma (etu)

staglik, förlik

Vorliek

luff

haruspurjeen keulanpuoleinen liesma

litslik

Vorliek

luff

mastoliikki

mastlik

Mastlieke

luff

nousta tuuleen, luovia

lova

anluven

luff tackle

kaksinkertainen, kolmikiekkoinen talja

treskuren dubbeltalja, dubbel treskuren talja

Mehrfachblock

luff, tack head to wind

luovata tuuleen

lova upp i vind, luffa

Anluven, in den Wind segeln

luff, to luff up

luffata; nostaa, muuttaa veneen kulkusuuntaa tuuleen päin; kilpapurjehduksessa myös pakottaa tuulen yläpuolella oleva vene nousemaan

luffa

anluven, in den Wind gehen

lug

kiinnityskorvake

ögla

schleppen

lull, calm

tyyni, tyven

vindstilla

Windloch, Flaute

lurch

raju kallistuminen kovassa tuulessa

överhalning, våldsam rullning åt ett håll

schlingern

lurking rock

vedenpäällinen kivi

sten i vattenyten

Lauender Fels (Untiefe)?

magnetic bearing

magneettisuunta = komassisuunta korjataan kompassin tunnetulla eksymällä

magnetriktning

magnetisch, missweisende Pailung

mahogany

mahonki

mahogny

Mahagoni

main draft (draught)

suurin syväys

största djupgående

maximaler Tiefgang

main halyard

ison falli

storas fall, tåg med vilket segel hissas

Großfall

main sail sheet

isopurjeen skuutti

storskotet

Großschot

main switchboard

pääsähkötaulu

huvud eltavla

Haupt Schaltkasten

mainsail

isopurje

storsegel

Großsegel

maintenance

ylläpito

underhåll

Aufrechterhaltung, Erhaltung

make fast!

kiinni!

sätt fast!

festmachten!

man overbord

mies yli laidan

man over bord

Mann über Bord (neu Mensch über Bord

mast

masto

mast

Mast

mast coat

maston kaulus

mastkarge

Mastschutz

mast headboard

huippuhela; maston hela, johon etustaagi (keulaharus) ja takastaagi (peräharus) sekä nostinten pylpyrät on kiinnitetty

mastbeslag

Mastbeschlag

mast heel

maston kenkä

mastfot

Mastfuss

mast track

mastoura; maston takareunassa oleva ura, johon isopurjeen ratsastajat tai liikkiköysi voidaan pujottaa

likränna, mastskena

Mastschiene

masthead light

mastovalo

toppljus

Masttoppleuchte

masthead rig

mastonhuipputakila, toppiriki; takila, jossa keulaharus kiinnittyy maston huippuun, keulapurje ulottuu näin mastonhuippuun

masttopp rigg

Masttopprigg

mate, ship’s officer

perämies

styrman

Schiffsführer

mean level

keskivesi

medelvattenstånd

Hauptniveau

Medelvattenstand = Mittelwasserstand

messroom

messi

mäss

middle shroud

välivantit; ylempien ja alempien saalinkien välillä olevat vantit

mellanvant

Mittelwante

middle watch

koiravahti (00-04)

hundvakt

Vermutlich ”Nachtwache”

mildew spots

hometäplät

mögelfläckar

Stockfleck

mirage

kangastus

hägring

Gaukelei, Vorstellung

monkey wrench, spanner

jakoavain

skiftnyckel

Rollgabelschlüssel, Stellschlüssel

moor, mooring

kiinnittää vene

förtöja båten

anlegen

mooring buoy

kiinnityspoiju

förtöjningsboj

Boje zum Festmachen

mooring ropes, boat ropes

kiinnitysköydet

förtöjningsrep,fånglina

Leinen zum Festmachen

mounting

rustirauta; purjeveneen runkoon vahvasti kiinnitetty esim. ruostumattomasta teräksestä valmistettu vantin tai haruksen alapään kiinnityskohta

rustjärn, röstjärn

befestigen

mud

muta

gyttja

Schlamm, Dreck

nail, spike

naula

spik

Nageln, festnageln

nautical mile 1852m

meripeninkulma (mpk, M); merimaili (NM) = 1 852 m

sjömil

Seemeile

navigating board

ohjauspaneeli

navigeringspulpet

Board Navigation

navigation lights

kulkuvalot

gångljus, navigerings-

Navigations Lichter

north beacon

pohjoisreimari

nordremmare, prick

Nort Spiere, Stange

nose

nokka

nock; yttersta änden av ett rundhult eller en stäv

Bug

not under control

ohjauskyvytön

manöveroduglig

Nicht unter Kontrolle

numeral pendant

numeroviiri

siffervimpel

nut

mutteri

mutter

Mutter

oak

tammi

ek

Eiche

officer of the watch

vahtipäällikkö

vakthavande

Wachoffizier

on board

veneessä

ombord

An Bord

on the quarter (SB/PB)

sivumyötäinen (o/v)

låringsvis (SB/BB)

outer sheet

ulkoskuutti, esim. genuasta knaapiin

ytterskot

Aussenschot

outhaul

puomiliikin kiristin

bomlikstreckare?

Unterliekstrecker

overcast sky

pilvinen taivas

molnbetäckt himmel

Bewölkter Himmel

packing

tiiviste

packning

Dichtung

padlock

riippulukko

hänglås

Hängeschloss

pail

sanko

hink

Eimer, Kübel

paint tin

maalipurkki

färgpyts, målburk

Farbdose

pantry

pentri, pentterl, byssa, kabyysi; veneen keittiö

penteri

Vorratskammer

parallel vice

ruuvipenkki

skruvstäd

Schraubstock

passage

sola; keula- ja isopurjeen väli (luovissa)

pass

Überfahrt

pendant

viiri

vimpel

Wimpel

pilot

luotsi

lots

Lotse, Pilot

pin

pylpyrän pultti

blockbult

Belegnadel

pine

mänty

furu

Kiefer

pistol hook

pistoolihaka

pistolhake

plane

höylätä

hyvla

abhobeln

plane

plaanata; liukua veden pinnalla

plana

flach

plotter

plotteri; tietokoneperusteinen, näytöllä varustettu reittipiirturi ja

paikanmäärityslaite; elektroninen merikortti

plotter

Plotter

plotting

merkinnänpito

plotting, bestickföring

Grafische Darstellung

plywood

vaneeri

faner

Fournier

poor sight

huono näkyvyys

dålig sikt

schlechte Sicht

port side, left

paapuri, vasen

babord, vänster

Backbord

pouring rain

rankkasade

störtregn, hällregn

Gussregen, Regenguss, Schauer

prevailing winds

vallala olevat tuulet

rådande vindar

Vorherrschende Winde

preventer guy

preventteri, puomokaija, apuköysi

preventergaj

Bullenstander

preventer guy

tukiköysi, preventeri

preventergaj

Bullenstander

pricker

naskali, lävistin

prickert, pryl

Pfriem

priming, ground

pohjamaali

grundfärg

Grundierung

propeller pitch

potkurin nousu

propellerstigning

Verstellpropeller

protection anode

suoja-anodi

skyddsanod

Anodenschutz

pushpit

pushpit, peräkaide, peräkehä; veneen perässä oleva kaide

pushpit

putty

spaklata

spackla

spachteln

quardrails, man-rope, ladder rope, ligeline,

mantooki, köysikaide

mantåg

Sorgeleine, Strickleiter

quarter of the ship 135°/225°

lanne, loorinki 135°/225°

låring, kvarter; övergångenmellan aktern och sidan på båten. låringsvind: vind snett bakifrån 135°/225°

quay

laituri

kaj

Brücke, Kai

radar beacon

tutkamajakka

radiofyr

Radarbake

radar reflector

tutkaheijastin

radarreflektor

Radarreflektor der

radio aerial, antenna

radioantenni

radioantenn

Radioantenne

raft

lautta

flotte

Fähre

Ready to go about? Ready? Going about!

Valmis vendaan? Valmis? Mennään!

Klar för slag? Klar? Då går vi!

Klar zur Wende? Klar? Re!

Ready to gype? Ready? Gybe-ho!

Valmis jiippiin? Valis? Mennään!

Klar för jip? Klar? Då går vi!

Klar zur Halse? Klar? Rund achtern!

red lead

lyijymönjä

blymönja

Bleimenige

reef

reivi

rev

Reff

reef

reivikulma; isopujeen takaliikissä oleva vahvistettu kulma

revhorn

reffen

reef cleat, reef hook

reivihaka

revknap

Reffhaken

reef point

reivipiste

revpunkt

Reffbändsel

reefing line

reiviköysi; isopurjeen takaliikistä puomin pään kautta mastolle johtava köysi, jolla

purjeen reivikulma vedetään puomiin kiinni

revlina

Reffleine

reef-knot, square knot

merimiessolmu

råbandsknop

Kreuzknoten

relief

vahdinvaihto

vaktombyte

Wachablösung

retainer

salpa, pidin

regel

Bügel, Haken

rhumb line

pikkuympyrä

småcirkel

Loxodrome

rift

halkeama

spricka

Riss

rig, rigging

takila, riki, köysistö

rigg, tackel, tåg

Takelung, Seilwerk

rigging screw

vanttiruuvit

vantaskruv

Wantschraube

rime

huurre

rimfrost

Reif

rimy, rimed

huurteinen

beklädd med rimfrost

frostig, bereift

ringspanner

rengasavain kiintoavain

länknyckel, ringnyckel

Gabelschlüssel, Maulschlüssel

rinse off

huuhdella

skölja av

auswaschen, ausspülen

ripples

väreily, väre

krusning

Kleine Wellen, Wogen

rivet

niitti

nit

roadstead

redi

redd

Reede

rock

kallio, kari

klippa, skär

Klippe

rod

rod; vedetystä terästangosta valmistettu vantti tai harus

rod

Stange

rod

tanko

stång

Lenkstange

roll of the sea

merenkäynti

sjögång

roller brush

maalaustela

rullpensel

Farbrolle

roller, long wave

pitkä aalto

lång våg

Lange Welle

rollgenoa

rullagenoa; keulapurje, joka rullamekanismin avulla voidaan kiertää etustaagin ympärille säilytystä varten

rullgenua

Rollgenua

rollreef

rullareivi, rullaiso; isopurje, joka rullamekanismin avulla voidaan kiertää maston

sisään (myös puomin ympärille tai sisään)

rullrev

Rollreff

rope

köysi, nuora, liina

tross, rep, lina

Trosse, Strick, Leine

route

reitti

rutt

Route

rowlock, thole pin

venehankain

årklyka, årtull

Dolle

rudder

peräsin

roder

Ruder

rudder blade

peräsimen lapa

roderblad

Ruderblatt

rudder indicator, teel-tale

peräsinkulman osoitin

roderskvallra

Ruderanzeige?

rudder pin, tiller

peräsinkampi, pinna

roderpinne, rorkult

Pinne

rudder stock

peräsintukki

roderstock (hjärt-)

Ruder Vorrat (Notruder)

run aground

ajaa karille

grundstöta

auf Grund laufen

run, runnig downwind [180°]

myötäinen, lenssi, tuuli suoraan takaa, täysmyötäinen [180°]

läns, plattläns [180°]

vor dem Wind segeln

runner

juoksupyörä

taljelöpare

Talje (Flaschenzug)

running rigg

liikkuva takila

löpande gods

laufendes Gut

sag

sortua

sacka

durchsacken, durchhängen

Sail Drive

purjevenevetolaite; Sail-Drive / S-vetolaite; purjeveneen sisämoottorin vetolaite

Sail Drive

Segel Antrieb

sail number, symbol

purjenumero; purjeessa oleva purjeveneen rekisterinumero

segelnummer

Segelnummer

sailing winged

purjehtia virsikirjaa, harakkaa

segla psalmbok, fjädervall

sailmaker’s darning

purjeenparsinta

segelstopp

Segelfklickzeug

salvage money

pelastuspalkkio

bärgarlön

Bergelohn

salvor

pelastaja

räddare

Berger

sand-glass

tiimalasi

timglas

Sanduhr, Stundenuhr

sanitary pump

WC pumppu

sanitetspump

WC Pumpe

screw head

ruuvin kanta

skruvhuvud

Schraube

screw jack, cric

tunkki

domkraft

Wagenheber, Winde

sea anchor, drift anchor

ajoankkuri

drivankare

Schirmanker, Ankerdragge

sea breeze

merituuli

sjöbris, havsbris

Seewind, auflandiger Wind

sea current

merivirta

havsström

Meeresströmung

sea dog

merikarhu

sjöbjörn

Seebär (erfahrener Seemann

sea mark, day beacon

merimerkki

sjömärke

Bake, Signalfeuer

sea valve

pohjaventtiili

bottenventil

Bodenventil?

sea watch

merivahti

sjöbevakning

sea water pump

merivesipumppu

sjävattenpump

Seewasserpumpe

seal flange

umpilaippa, sokea

blindfläns

Dichtflansch

seamanship

merimiestaito

sjömanskap

Seemannschaft

search light

valoheitin

strålkastare

Suchlicht

seasick

merisairas

sjösjuk

seekrank sein

seaward

merellepäin

mot havet, sjösidan

seewärts

seaweed, tang

merilevä

sjögräs, tång

Seegras, Meeresalgen

seaworthiness

merikelpoisuus

sjövärdighet

Seetüchtigkeit

self-sheeting forasail

itseskuuttaava fokka; fokka, joka kiskojärjestelmän ansiosta vaihtaa puolta itsestään eikä skuutteja tarvitse säätää käännöksissä

självskotande fock

Roll Vorsegel oder Rollfock

septitank

septi, septisäiliö, -tankki; jätetankki

septitank

setting of sun, sunset

auringonlasku

solnedgång

Sonnenuntergang

sewage

viemärivesi

avloppsvatten

Abflusswasser

sextant

sekstantti

sextant

Sextant

shackle

sakkeli

schackel

Schäkel

shaft

akseli

axel

Achse, Radachse

shaft bearing

akselin laakeri

axellager

Achslager

sheating

vuoraus

fodring

Fütterung

sheep’s shank

trumpetti, lyhennyssolmu

trumpet

Schafsschenkel

sheet

jalusköysi, skuutti

skot

Schot

sheet bend

skuuttisolmu

skotstek

Schotknoten

sheet block

jalusbloki, -pylpyrä

skotblock

Schotblock

sheet lock

jaluslukko, skuuttilukko; hela johon skuutti lukitaan

skotlås

Schotklemme

sheet rail

jaluskisko, skuuttikisko; purjeveneen kanteen kiinnitetty metallikisko, jonka juoksijan välityksellä etupurjeen skuuttipistettä säädetään

skotskena

Schotschiene

sheet track

skuutti/jaluskisko

skotskena

Leitschiene, Schotschiene

sheet traveller (in mast track)

ratsastaja; isopurjeen etuliikkiin kiinnitetty hela, joka liukuu mastonliikkiurassa

travare (i likrännan)

Traveller Schiene

sheet winch

skuuttivinssi

skotvinsch

Schotwinsch

shelter deck

suojakansi

shelterdäck

shelter from the wind

tuulensuoja

vara i lä

Leeseite

shift sails

vaihtaa purjeita

skifta segel

Shiften(Segel verholen – wechseln)

shift, warp

varpata

förhala, varpa

Wechseln, verholen

ship’s disbursement

aluksen kulut

båtens utgifter

Bootskosten

ship’s documents

venepaperit

skeppsdokument

Schiffspapiere

ships handling

ohjaaminen

manövrering

Schiffs Fahrverhalten

shipyard, yard

telakka

varv, skeppsdocka

Bauhafen, Docke

shoal

matala

grund

Grund

short cicuit

oikosulku

kortslutning

kurzschliessen